Drumbandcommissie

De drumbandcommissie regelt alle zaken rondom de drumband, jeugddrumband en de slagwerkopleiding.

De drumbandcommissie bestaat momenteel uit vier leden.
Ieder heeft, naast de gedeelde verantwoording over alle ins en outs van onze drumband, jeugddrumband en slagwerkopleiding, een eigen onderdeel waarvoor zij als aanspreekpunt fungeren, te weten:
Roy Maessen (PR, ICT)
Jessie Coenen (opleiding)
Chantal Kamstra (jeugddrumband, hoofd drumband)
Jo Bergers (instrumentarium beheer en aanschaf, budget)
Drumbandcommissie
vlnr: Roy Maessen – Jessie Coenen – Chantal Kamstra – Jo Bergers

Samen regelen wij de optredens, planning en concerten.
In overleg met de instructeurs wordt de muzikale lijn uitgezet en worden muziekwerken aangeschaft.
Ook kunnen de leden bij de commissie altijd terecht met vragen.

Samen wonen wij namens de drumband maandelijks de bestuursvergadering bij.