Jeugddrumband

In 2011 heeft de drumbandcommissie het plan opgevat om een jeugddrumband op te starten.
Dit om ook onze leden in opleiding voldoende uitdaging te blijven bieden.
Daarnaast maakt het musiceren in de jeugddrumband de overstap naar de grote drumband
makkelijker. De samenstelling van deze groep is gevarieerd en bestaat uit leden die net op les
zitten, tot leden die ook al binnen de drumband zijn ingestroomd.
De nadruk ligt dan dus ook vooral op het samen spelen, maar zeker ook op het samen plezier
beleven aan muziek maken!

De jeugddrumband heeft in eerste instantie onder leiding van ons eigen drumbandlid
Peter Coenen gestaan. Hij is enthousiast met onze jeugdige slagwerkers aan de gaan gegaan
waarbij het resultaat er zeker mocht zijn! Na de eerste repetitie kon er een leuk stukje muziek
gemaakt worden, en in de loop der tijd hebben deze jeugdigen zich zeker verder ontwikkeld.

In 2012 moest Peter helaas stoppen als instructeur voor onze jeugd. Gelukkig was een
opvolger snel gevonden en wel in de persoon van Rob Bergers. Ook Rob is al jaren lang lid
van onze drumband.
Ook hij weet met zijn enthousiasme onze jeugd meer te leren over de verschillende
instrumentaria en weet hij ze te stimuleren en uit te dagen.

Eén van de uitdagingen die onze jeugddrumband jaarlijks op het programma heeft staan, is
het Frit mit Frikkedelle concert. Het concept van dit concert is simpel en doeltreffend:
verschillende jeugddrumbands repeteren een middag samen aan een muziekstuk, eten
gezellig samen Frit mit Frikkedelle en geven in de avond een concert.
Met als onderliggend doel: op een leuke, laagdrempelige manier bezig zijn met muziek,
een leuke uitdaging vinden in deze muziek en kennis maken met collega-slagwerkers uit de
omliggende dorpen. Het concert kent dit jaar al haar vijfde editie!